Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badaniedopracymagisterskiej

Drogi uczestniku badania!

Jestem bardzo wdzięczna za Twoją gotowość uczestniczenia w moim badaniu. Dzięki Twojemu zaangażowaniu będę miała możliwość zbadania sposobów rozwiązywania konfliktów małżeńskich oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. Badania te są mi potrzebne do napisania pracy magisterskiej.

Twój udział w badaniu jest dobrowolny i w każdym momencie (nawet po rozpoczęciu badania) można się z niego wycofać bez podawania powodu. Wypowiedzi podlegają zasadom ochrony danych osobowych. Pomimo wycofania się z wypełniania ankiety proszę nacisnąć przycisk GOTOWE na końcu ankiety.

Przy wypełnianiu kwestionariusza proszę zwrócić uwagę na następujące punkty:
• Nie ma dobrych, ani złych odpowiedzi.
• Proszę odpowiadać na pytania w taki sposób, aby najlepiej ukazać swoją sytuację i wyrazić osobisty pogląd, przekonanie, odczucie.
• Proszę odpowiadać na pytania bez dłuższego zastanawiania się, ale z uwagą.
• Proszę odpowiadać po kolei, nie opuszczając pytań. Nawet gdyby podjęcie decyzji, co do wyboru odpowiedzi sprawiło trudność, proszę to jednak uczynić i wyrazić możliwie najlepiej siebie.

Ważne, aby wypełniać kwestionariusz w dogodnych warunkach umożliwiających skupienie oraz aby spróbować wypełnić całość za jednym razem.

Po ukończeniu wypełniania kwestionariusza proszę pamiętać o naciśnięciu przycisku GOTOWE, abym mogła uzyskać dostęp do Państwa ankiety.

BARDZO DZIĘKUJĘ ZA WSPÓŁPRACĘ!
1. Płeć:
kobieta
mężczyzna
2. Wiek:
3. Stan cywilny:
małżeństwo
narzeczeństwo
wolna
inny
4. Staż małżeński:
5. Małżeństwo:
pierwsze
kolejne
6. Liczba dzieci:
brak
jedno
dwoje lub więcej
7. Dzieci:
z obecnego małżeństwa
z poprzedniego małżeństwa
inne
8. Wykształcenie:
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie zawodowe
średnie ogólne
policealne/ pomaturalne
niepełne wyższe
wyższe
9. Twoje miejsce zamieszkania:
wieś
miasto do 50 tys. mieszkańców
miasto powyżej 50 tys. do 200 tys. mieszkańców
miasto powyżej 200 tys. do 500 tys. mieszkańców
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
10. Miejsce zamieszkania:
wynajmuję mieszkanie
mam własne mieszkanie/ dom
mieszkam z rodzicami/ teściami
inne
11. Jaka jest Twoja obecna sytuacja zawodowa:
uczę się (np. w szkole pomaturalnej, itp.)
studiuję
pracuję
jestem emerytem/ rencistą
jestem bezrobotny
zajmuję się domem
inne zajęcie
Ludzie różnie reagują, gdy natrafiają w swoim życiu na trudne czy stresujące zdarzenia. Ze stresem można sobie radzić w różny sposób. Kwestionariusz ma ustalić, jak zazwyczaj zachowujesz się, gdy doświadczasz tego typu zdarzeń. Jest zrozumiałe, że różne zdarzenia wywołują różne reakcje, lecz co Ty zazwyczaj robisz, gdy przeżywasz bardzo nieprzyjemne zdarzenie?
Należy starać się odpowiadać na każde pytanie niezależnie, to znaczy tak odpowiadać, aby odpowiedź na jedno pytanie nie wpływała na inne odpowiedzi. Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Nie ma tu odpowiedzi ani prawdziwych, ani fałszywych, dlatego należy wybrać te najbardziej właściwe dla siebie, a nie to, co według Ciebie inni ludzie powiedzieliby czy zrobili.
12. Gdy jestem w bardzo trudnej sytuacji to zazwyczaj:
Na skali należy zaznaczyć właściwą dla siebie cyfrę, zgodnie z podanym poniżej znaczeniem:
1 = prawie nigdy tak nie postępuję
2 = rzadko tak postępuję
3 = często tak postępuję
4 = prawie zawsze tak postępuję
1234
1. Poprzez tego typu doświadczenia rozwijam siebie
2. Zajmuję się pracą lub innymi czynnościami, żeby o tym nie myśleć
3. Jestem zaniepokojony i ujawniam swoje emocje
4. Szukam porady u innych, co należy robić
5. Moje wysiłki koncentrują się na tym, aby coś z tą sytuacją zrobić
6. Mówię do siebie „to nieprawda”
7. Pokładam zaufanie w Bogu
8. Śmieję się z tej sytuacji
9. Przyznaję przed sobą, że sobie nie poradzę i przestaję próbować
10. Staram się powstrzymać przed pochopnym działaniem
11. Rozmawiam z kimś o tym, co czuję
12. Piję alkohol lub zażywam inne środki, żeby poczuć się lepiej
13. Przyzwyczajam się do myśli, że tak się stało
14. Rozmawiam z innymi, aby dowiedzieć się więcej o danej sytuacji
15. Unikam myśli i czynności, które by mnie rozpraszały
16. Śnię na jawie o czymś innym niż to, co się stało
17. Jestem zaniepokojony/a i zdaję sobie z tego sprawę
18. Liczę na pomoc Boga
19. Sporządzam plan działania
20. Żartuję na ten temat
1234
21. Akceptuję fakt, że tak się stało i że nie można tego zmienić
22. Powstrzymuję się od robienia czegokolwiek, dopóki sytuacja na to pozwala
23. Staram się uzyskać wsparcie emocjonalne od przyjaciół lub krewnych
24. Po prostu rezygnuję z prób osiągnięcia celu
25. Podejmuję dodatkowe działania, aby rozwiązać problem
26. Próbuję oderwać się na chwilę od rzeczywistości, pijąc alkohol czy zażywając inne środki
27. Nie chcę uwierzyć, że tak się stało
28. Okazuję swoje uczucia
29. Staram się zobaczyć to w innym, bardziej pozytywnym świetle
30. Rozmawiam z osobą, która mogłaby w konkretny sposób pomóc mi w rozwiązaniu problemu
31. Śpię więcej niż zazwyczaj
32. Staram się wypracować strategię czy plan określający, co należy robić
33. Koncentruję się na rozwiązaniu problemu i – gdy trzeba – odkładam na bok inne zadania
34. Staram się uzyskać otuchę i zrozumienie od innych
35. Piję alkohol lub zażywam inne środki, żeby mniej o tym myśleć
36. Stroję sobie z tego żarty
37. Rezygnuję z wysiłków osiągnięcia tego, co chcę
38. Szukam dobrych stron w tym, co się zdarzyło
39. Zastanawiam się nad tym, jak najlepiej poradzić sobie z problemem
40. Udaję, że nic się nie stało
41. Upewniam się, czy nie pogorszę sytuacji przedwczesnym działaniem
1234
42. Bardzo staram się, aby inne rzeczy nie przeszkadzały mi w rozwiązaniu problemu
43. Idę do kina albo oglądam telewizję, żeby mniej o tym myśleć
44. Akceptuję fakt, że to się już stało
45. Pytam ludzi, którzy mają doświadczenia podobne do moich, co oni wtedy zrobili
46. Odczuwam silne przykre emocje i wiem, że bardzo to po mnie widać
47. Podejmuję działania mające na celu ominięcie problemu
48. Staram się znaleźć ukojenie w religii czy w swojej wierze
49. Zmuszam się do odczekania na właściwy moment, żeby coś zrobić
50. Traktuję tę sytuację, jak zabawę
51. Ograniczam wysiłek wkładany w rozwiązanie problemu
52. Rozmawiam z kimś o swoich uczuciach
53. Piję alkohol lub zażywam inne środki, co pomaga mi przez to przejść
54. Uczę się z tym żyć
55. Odkładam na bok inne zajęcia, aby skoncentrować się na tym
56. Poważnie zastanawiam się nad tym, jakie kroki należy podjąć
57. Zachowuje się tak, jak gdyby nic się nie stało
58. Krok po kroku robię to, co musi być zrobione
59. Uczę się czegoś z tych doświadczeń
60. Modlę się lub medytuję
13. Dzisiaj, po ... latach małżeństwa:
Oceń podane problemy na skali od 1 do 7 . Odpowiedzi 1,2,3 odpowiadają lewej stronie pytania (1 oznacza największą zgodność z lewą stroną pytania) , a odpowiedzi 5,6,7 odpowiadają prawej stronie pytania (7 oznacza największą zgodność z prawą stroną pytania). Prawą i lewą stronę odgranicza ukośnik "/". Odpowiedź 4 jest odpowiedzią średnią.
1234567
1. jesteśmy sobie bardzo bliscy / jesteśmy sobie obcy
2. łączy nas głęboka miłość / nie łączy nas żadne uczucie
3. mogę być zupełnie szczera wobec współmałżonka / wiele spraw muszę ukrywać
4. mąż/żona jest pierwszą osobą, która dowiaduje się o moich kłopotach / często ostatnią
5. mamy niewiele wspólnych tematów rozmów / mamy wiele wspólnych tematów rozmów
6. wspólnie układamy nasze plany / nie rozmawiamy na temat planów
7. w czasie dłuższej nieobecności tęsknię za mężem / nie czuję wtedy tęsknoty
14. Dzisiaj, po ... latach małżeństwa:
Oceń podane problemy na skali od 1 do 7 . Odpowiedzi 1,2,3 odpowiadają lewej stronie pytania (1 oznacza największą zgodność z lewą stroną pytania) , a odpowiedzi 5,6,7 odpowiadają prawej stronie pytania (7 oznacza największą zgodność z prawą stroną pytania). Prawą i lewą stronę odgranicza ukośnik "/". Odpowiedź 4 jest odpowiedzią średnią. Proszę o zaznaczenie tylko jednej z dwóch możliwych odpowiedzi.
1234567
8. o najważniejszych sprawach decydujemy wspólnie / decyduję ja sama LUB
o najważniejszych sprawach decydujemy wspólnie / decyduje współmałżonek
15. Dzisiaj, po ... latach małżeństwa:
Oceń podane problemy na skali od 1 do 7 . Odpowiedzi 1,2,3 odpowiadają lewej stronie pytania (1 oznacza największą zgodność z lewą stroną pytania) , a odpowiedzi 5,6,7 odpowiadają prawej stronie pytania (7 oznacza największą zgodność z prawą stroną pytania). Prawą i lewą stronę odgranicza ukośnik "/". Odpowiedź 4 jest odpowiedzią średnią.
1234567
9. Mąż jest człowiekiem całkowicie otwartym na mnie / całkowicie zamkniętym
Mąż jest człowiekiem całkowicie otwartym na dzieci / całkowicie zamkniętym
16. Dzisiaj, po ... latach małżeństwa:
Oceń podane problemy na skali od 1 do 7 . Odpowiedzi 1,2,3 odpowiadają lewej stronie pytania (1 oznacza największą zgodność z lewą stroną pytania) , a odpowiedzi 5,6,7 odpowiadają prawej stronie pytania (7 oznacza największą zgodność z prawą stroną pytania). Prawą i lewą stronę odgranicza ukośnik "/". Odpowiedź 4 jest odpowiedzią średnią.
1234567
10. nasze oczekiwania od małżeństwa są rozbieżne / mamy wspólne oczekiwania
11. łączy nas także zaangażowanie poza rodziną / zaangażowanie tego typu nas dzieli
12. we wszystkim mogę współmałżonkowi ufać i na niego liczyć / nie mam zupełnie zaufania i w niczym nie mogę na niego liczyć
13. nasze konflikty kończą się głębszym porozumieniem / jeszcze większym nieporozumieniem
14. brak jest między nami porozumienia / rozumiemy się zupełnie
17. 15. Dzisiaj, po ... latach małżeństwa mamy zbieżne poglądy / nasze poglądy są zupełnie rozbieżne na temat:
Oceń podane problemy na skali od 1 do 7. 1 oznacza, że poglądy są całkowicie zbieżne, a 7 że poglądy są całkowicie rozbieżne
1234567
planowania rodziny
sensu małżeństwa i rodzicielstwa
antykoncepcji
przerywania ciąży
spraw materialnych
sposobu wychowywania dzieci
norm moralnych
problemów religijnych
spędzania wolnego czasu
przyjaciół
rodziców i teściów
zainteresowań
życia towarzyskiego
18. Dzisiaj, po ... latach małżeństwa:
Oceń podane problemy na skali od 1 do 7 . Odpowiedzi 1,2,3 odpowiadają lewej stronie pytania (1 oznacza największą zgodność z lewą stroną pytania) , a odpowiedzi 5,6,7 odpowiadają prawej stronie pytania (7 oznacza największą zgodność z prawą stroną pytania). Prawą i lewą stronę odgranicza ukośnik "/". Odpowiedź 4 jest odpowiedzią średnią.
1234567
16. uważamy zupełnie inne wartości za najważniejsze w życiu / uważamy te same wartości za najważniejsze w życiu
17. brak nam wzajemnej akceptacji / akceptujemy siebie wzajemnie
18. mąż nie okazuje mi serca / okazuje mi wiele serca
19. oceniam współmałżonka bardzo pozytywnie / bardzo negatywnie
20. odczuwam większą harmonię i bliskość po współżyciu seksualnym / jesteśmy sobie bardziej obcy i odlegli
21. uważamy się za przyjaciół / za wrogów
22. łączy nas głęboka więź / brak nam wzajemnej więzi
19. 23. Dzisiaj, po ... latach małżeństwa w relacjach mojego męża do mnie odczuwam:
Oceń podane problemy na skali od 1 do 7 . Odpowiedzi 1,2,3 odpowiadają lewej stronie pytania (1 oznacza największą zgodność z lewą stroną pytania) , a odpowiedzi 5,6,7 odpowiadają prawej stronie pytania (7 oznacza największą zgodność z prawą stroną pytania). Prawą i lewą stronę odgranicza ukośnik "/". Odpowiedź 4 jest odpowiedzią średnią.
1234567
miłość / wrogość
szacunek / brak poszanowania
bezpieczeństwo / zagrożenie
akceptację / odrzucenie
więź / izolację
kontakt / zamknięcie w sobie
czułość / oschłość
20. Dzisiaj, po ... latach małżeństwa:
Oceń podane problemy na skali od 1 do 7 . Odpowiedzi 1,2,3 odpowiadają lewej stronie pytania (1 oznacza największą zgodność z lewą stroną pytania) , a odpowiedzi 5,6,7 odpowiadają prawej stronie pytania (7 oznacza największą zgodność z prawą stroną pytania). Prawą i lewą stronę odgranicza ukośnik "/". Odpowiedź 4 jest odpowiedzią średnią.
1234567
24. uważam, że mąż spełnił moje oczekiwania odnośnie do partnera życiowego / zupełnie nie spełnił moich oczekiwań
25. mam przekonanie, że nasze małżeństwo będzie trwało aż do śmierci / bierzemy pod uwagę możliwość rozejścia się
26. różnimy się całkowicie odnośnie do ról małżeńskich i rodzicielskich / jesteśmy zupełnie w tym zgodni
27. mam nadzieję, że nasze małżeństwo będzie szczęśliwe / nie mam zupełnie tego typu nadziei
21. 1. postawy wobec dzieci
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem. Jeżeli nie, proszę we wszystkie pola wpisać nie.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
22. 2. nałogi (palenie, picie)
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
23. 3. sposób bycia
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
24. 4. współżycie seksualne
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
25. 5. zdrada małżeńska
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
26. 6. antykoncepcja
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
27. 7. przerywanie ciąży
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
28. 8. planowanie rodziny
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
29. 9. liczba dzieci
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
30. 10. zazdrość
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
31. 11. brak okazywania uczuć
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
32. 12. brak zaufania
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
33. 13. brak szczerości
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
34. 14. brak dbałości o siebie
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
35. 15. upartość
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
36. 16. brak tolerancji
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
37. 17. wywyższanie się
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
38. 18. chęć dominacji
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
39. 19. nieumiejętność szukania kompromisów
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
40. 20. nieuczciwość
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
41. 21. brak gospodarności
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
42. 22. kłamstwa
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
43. 23. brak zaangażowania w życie rodziny
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
44. 24. sposób wydawania pieniędzy
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
45. 25. pomoc w gospodarstwie domowym
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
46. 26. dobrobyt materialny
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
47. 27. podział obowiązków w rodzinie
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
48. 28. praca zawodowa
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
49. 29. sukcesy w pracy
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
50. 30. praca społeczna
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
51. 31. praktyki religijne
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
52. 32. istotne wartości
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
53. 33. sens małżeństwa
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
54. 34. sens rodzicielstwa
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
55. 35. rola matki
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
56. 36. rola ojca
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
57. 37. zainteresowania
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
58. 38. spędzanie czasu wolnego
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
59. 39. życie towarzyskie
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
60. 40. przyjaciele
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
61. 41. znajomi
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
62. 42. rodzice i teściowie
Proszę określić czy podany przedmiot konfliktu dotyczy Pani małżeństwa. Jeżeli tak, proszę określić jego częstotliwość oraz kto zgłasza dany problem.
Występowanie problemu (tak/nie)
Częstotliwość konfliktu
Kto podejmuje problem
63. Przedmiot konfliktu i ocena jego ważności:
Proszę określić, w jakim stopniu występujący w Pani rodzinie problem jest dla Pani ważny. Każdy problem należy ocenić zgodnie z podanym poniżej znaczeniem:
1 = mało ważny
2 = ważny
3 = bardzo ważny
123
1. postawy wobec dzieci
2. nałogi (palenie, picie)
3. sposób bycia
4. współżycie seksualne
5. zdrada małżeńska
6. antykoncepcja
7. przerywanie ciąży
8. planowanie rodziny
9. liczba dzieci
10. zazdrość
11. brak okazywania uczuć
12. brak zaufania
13. brak szczerości
14. brak dbałości o siebie
15. upartość
16. brak tolerancji
17. wywyższanie się
18. chęć dominacji
19. nieumiejętność szukania kompromisów
123
20. nieuczciwość
21. brak gospodarności
22. kłamstwa
23. brak zaangażowania w życie rodziny
24. sposób wydawania pieniędzy
25. pomoc w gospodarstwie domowym
26. dobrobyt materialny
27. podział obowiązków w rodzinie
28. praca zawodowa
29. sukcesy w pracy
30. praca społeczna
31. praktyki religijne
32. istotne wartości
33. sens małżeństwa
34. sens rodzicielstwa
35. rola matki
36. rola ojca
37. zainteresowania
38. spędzanie wolnego czasu
39. życie towarzyskie
123
40. przyjaciele
41. znajomi
42. rodzice i teściowie
64. Rozmiar różnic.
Proszę określić na skali od 1 do 7, w jakim stopniu poglądy Pani oraz współmałżonka są zbieżne bądź rozbieżne w podanych kwestiach. Ocena 1 na skali oznacza poglądy całkowicie zbieżne, natomiast ocena 7 na skali oznacza poglądy całkowicie rozbieżne.
1234567
1. postawy wobec dzieci
2. nałogi (palenie, picie)
3. sposób bycia
4. współżycie seksualne
5. zdrada małżeńska
6. antykoncepcja
7. przerywanie ciąży
8. planowanie rodziny
9. liczba dzieci
10. zazdrość
11. brak okazywania uczuć
12. brak zaufania
13. brak szczerości
14. brak dbałości o siebie
15. upartość
16. brak tolerancji
17. wywyższanie się
18. chęć dominacji
19. nieumiejętność szukania kompromisów
1234567
20. nieuczciwość
21. brak gospodarności
22. kłamstwa
23. brak zaangażowania w życie rodziny
24. sposób wydawania pieniędzy
25. pomoc w gospodarstwie domowym
26. dobrobyt materialny
27. podział obowiązków w rodzinie
28. praca zawodowa
29. sukcesy w pracy
30. praca społeczna
31. praktyki religijne
32. istotne wartości
33. sens małżeństwa
34. sens rodzicielstwa
35. rola matki
36. rola ojca
37. zainteresowania
38. spędzanie wolnego czasu
39. życie towarzyskie
1234567
40. przyjaciele
41. znajomi
42. rodzice i teściowie
65. Przebieg konfliktów
Proszę określić na podanej skali od 1 do 7, w jaki sposób w Pani rodzinie przebiegają konflikty. Odpowiedzi 1,2,3 odpowiadają lewej stronie pytania (1 oznacza największą zgodność z lewą stroną pytania), a odpowiedzi 5,6,7 odpowiadają prawej stronie pytania (7 oznacza największą zgodność z prawą stroną pytania). Prawą i lewą stronę odgranicza ukośnik "/". Odpowiedź 4 jest odpowiedzią średnią.
1234567
1. konflikty dotyczą konkretnych faktów / konflikty dotyczą domysłów i przypuszczeń
2. konflikty są rozwiązywane zaraz po pojawieniu się problemu / konflikty narastają długo, a potem nagle wybuchają
3. konflikty są rozwiązywane wspólnie / uczestniczy w konflikcie tylko jedna strona
4. jesteśmy dla siebie bardzo twardzi / jesteśmy rzeczowi
5. staramy się siebie nie ranić / ranimy się dotkliwie
6. analizujemy tylko aktualny problem / wracamy do starych, dawno minionych wydarzeń
7. dla tzw. świętego spokoju akceptuję stanowisko przyjęte przez męża / wypracowujemy rozwiązania korzystne dla wszystkich
8. do konfliktów włączamy osoby postronne / konflikty rozwiązujemy w gronie rodzinnym
9. skrywamy swoje prawdziwe uczucia / okazujemy swoje prawdziwe uczucia
10. staramy się sobie za wszelką cenę udowodnić swoją rację / staramy się być obiektywni i rzeczowi
11. mamy poczucie nierówności pozycji / traktujemy się jako równe osoby
12. jesteśmy do siebie wrogo nastawieni / jesteśmy nastawieni przyjacielsko
66. Przebieg konfliktów
Proszę określić na podanej skali od 1 do 7, w jaki sposób w Pani rodzinie przebiegają konflikty. Odpowiedzi 1,2,3 odpowiadają lewej stronie pytania (1 oznacza największą zgodność z lewą stroną pytania), a odpowiedzi 5,6,7 odpowiadają prawej stronie pytania (7 oznacza największą zgodność z prawą stroną pytania). Prawą i lewą stronę odgranicza ukośnik "/". Odpowiedź 4 jest odpowiedzią średnią.
1234567
13. za wszelką cenę oboje pragniemy zgody / w każdej sytuacji staramy się znaleźć rzeczowe rozwiązanie
za wszelką cenę ja pragnę zgody / w każdej sytuacji staramy się znaleźć rzeczowe rozwiązanie
za wszelką cenę współmałżonek pragnie zgody / w każdej sytuacji staramy się znaleźć rzeczowe rozwiązanie
67. Przebieg konfliktów
Proszę określić na podanej skali od 1 do 7, w jaki sposób w Pani rodzinie przebiegają konflikty. Odpowiedzi 1,2,3 odpowiadają lewej stronie pytania (1 oznacza największą zgodność z lewą stroną pytania), a odpowiedzi 5,6,7 odpowiadają prawej stronie pytania (7 oznacza największą zgodność z prawą stroną pytania). Prawą i lewą stronę odgranicza ukośnik "/". Odpowiedź 4 jest odpowiedzią średnią.
1234567
14. w czasie konfliktu obrażamy się wzajemnie / staramy się unikać obrażania drugiej osoby
15. od dzieci wymagamy bezwzględnego posłuszeństwa / uwzględniamy także głos dzieci i ich propozycje
68. Efektem konfliktów jest:
Proszę określić na podanej skali od 1 do 7, w jaki sposób w Pani rodzinie przebiegają konflikty. Odpowiedzi 1,2,3 odpowiadają lewej stronie pytania (1 oznacza największą zgodność z lewą stroną pytania), a odpowiedzi 5,6,7 odpowiadają prawej stronie pytania (7 oznacza największą zgodność z prawą stroną pytania). Prawą i lewą stronę odgranicza ukośnik "/". Odpowiedź 4 jest odpowiedzią średnią.
1234567
1. większe zrozumienie / większe nieporozumienie
2. wybaczenie / poczucie krzywdy
3. pojednanie / wrogość
4. poczucie zaufania / utrata zaufania
5. wzrost lęku / wzrost poczucia bezpieczeństwa
6. wzrost bliskości / wzrost obcości
7. narastanie urazów / przebaczenie
8. życzliwość / mściwość
9. wzrost spójności / poczucie rozbicia rodziny
10. oczyszczenie atmosfery / wzrost napięć
11. chęć wynagrodzenia / mściwość


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .